Teaser

Arkitektur Studio Sassi

Vi arbetar med de materiella elementen från ett helhetsperspektiv till detalj, likväl som med struktur, logistik och rörelse i det rumsliga sammanhanget.


Heidi Sassi Arkitekt, Stiftsvägen 11, 226 57 Lund,
Telefon: 0706-343114, E-post: studio@studiosassi.se